Музей буковинського села

Завантажити дані лазерного 3D-сканування

Музей буковинського села, код SV-IV-s-B-05694, пам’ятка національного значення, що складається з дерев’яних конструкцій XVIII століття − початку ХХ століття. Розташований на площі близько 6 га недалеко від Тронного замку Сучави, має спадщину з 54 пам’ятками архітектури та народної техніки: традиційні дерев’яні будинки, господарські будівлі, популярні технічні споруди, ремісничі майстерні.
Народні промисли та ремесла представлені в майстернях (гончарства, ложкарства, ковальства, ткацтва, писанки, хутра), де туристи можуть навчитися традиційним прийомам роботи.
В долині струмка, що протікає через територію, де організований музей, надихає низка популярних гідравлічних установок: млин з монастиря Хумор, ступа для виготовлення сіряків, чесалка для обробки вовни.
Додаткового елементу привабливості для туристів надає навіювання духовного життя селян Буковини шляхом представлення обрядів проходження (народження та поховання) та інтеграції (весілля). Так, до першої категорії відноситься Будинок Стражі, в якому експонується низка предметів, що ілюструють ритуал хрещення, а в Будинку Качіка − переданий ритуал похорону.
Будівлі в музеї організовані та упорядковані відповідно до шести етнографічних районів повіту Сучава: Кимпулунг Молдовенеск, Дорна, Фелтічень, Хумор, Редеуці, Сучава.

Цікаве поруч:

“Цей веб-сайт розроблений за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020”.
Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.