Mănăstirea Dragomirna

Descărcați date de scanare 3D cu laser

Mănăstirea Dragomirna, cod LMI SV-II-a-A-05577. Monument de valoare internațională, situat la 12 km de municipiul Suceava.
Mănăstirea a fost ctitorită de Anastasie Crimca (1560-1629), creatorul școlii de caligrafie și de manuscrise iluminate de la Dragomirna.
De plan dreptunghiular, biserica mănăstirii este compartimentată în pridvor, pronaos, naos și altar. Este cea mai impunătoare construcție ecleziastică din județul Suceava (35 metri lungime, 9,5 metri lățime, 42 metri înălțime), cu un stil care se desparte atât de tradiția ștefaniană de secol XV, cât și de tradiția mănăstirilor pictate din secolul XVI.
Elemente suplimentare de atracție turistică: racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul (martirizat la 27 noiembrie 421); catapeteasma de lemn a bisericii mari, lucrată în lemn de tisă în 1613, în stilul rococo central-european, provenită de la mănăstirea Solca; un candelabru de cristal dăruit în 1767 de către împărăteasca Ecaterina cea Mare a Rusiei; clopotul de 1100 kg numit „Zaporojanul” oferit de aceeași împărăteasă.

Interesant în apropiere:

“Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Universității Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020”.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.