Biserica Sfântulu Duh

Descărcați date de scanare 3D cu laser

Biserica Sfântulu Duh, anul 1598. Număr de patrimoniu 243. Monument de valoare internaţională, înscris pe lista Patrimoniului mondial UNESCO. Este situată la adresa: oraşul Rokhatyn, strada Kotsiubynski, 8.
Este una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Ucraina, fiind datată în mod diferit – sec. XII, anii 1481, 1562, 1567. În literatura ştiinţifică s-a consacrat data menţionată pe peretele interior de miazănoapte – anul 1598. La construcții bisericii nu s-au folosit cuie. Lăcaşul a fost reparat parţial în anii 1675 şi 1895.
Istoria bisericii Sfântul Duh este strâns legată de numele temutei soții a sultanului Imperiului Otoman – Roxolana, care şi-a primit prima sa împărtăşanie în biserica Pogorârea Sfântului Duh.
Iconostasul unic în stil baroc renascentist a fost realizat în anul 1650 şi este unul din cele mai vechi iconostase din Ucraina, care s-au păstrat până în zilele noastre.
Biserica Sfântul Duh reprezintă un neasemuit monument de arhitectură sacră din sec. XVI. Ea a fost construită în acelaşi ansamblu cu clopotniţa, ceea ce o evidenţiază printre celelalte monumente de arhitectură.
În anul 1983, în biserica Sfântul Duh din Rokhatyn, odinioară închisă pentru public, a fost inaugurat un muzeu de arhitectură de lemn şi pictură din sec. XVI-XVII, care este filială a Muzeului regional de artă din Ivano-Frankivsk. Expoziţia muzeului cuprinde 134 de exponate. Aici sunt expuse piese iconografice unicat, printre acestea aflându-se una dintre cele mai vechi icoane care s-au păstrat în Ucraina – „Ioan Botezătorul și viața sa” (1520), precum şi icoanele de pe catapeteasma din sec. XVI. Sărbătoarea Sfintei Treimi este singura zi a anului când biserica Sfântul Duh din Rokhatyn, datată din sec. XVI, se transformă iarăşi din muzeu în lăcaş de închinare.
În prezent, biserica-muzeu este parte a complexului muzeal al oraşului Rokhatyn, complex inaugurat în anul 2004. În 2013, lăcaşul a fost inclus pe lista Patrimoniului mondial UNESCO.

Interesant în apropiere:

“Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Universității Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020”.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.