Cetatea de Scaun

Descărcați date de scanare 3D cu laser

Cetatea de Scaun, cod SV-II-a-A-05449, Ministerul Culturii, Lista monumentelor istorice din județul Suceava. Monument de importanță națională, situat la marginea de est a orașului.
Construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de voievodul Petru II Mușatinul (1375-1391), mărită și refortificată de două ori – anterior anilor 1476 și 1497 – de voievodul Ștefan cel Mare (1457-1504).
Planul rectangular al fortului mușatin de secol XIV din interiorul cetății prezintă mari asemănări cu construcțiile similare din spațiul polono-baltic.
Ștefan cel Mare a fost un important lider militar din Europa celei de a doua jumătăți a secolului XV (36 conflicte militare soldate cu 34 victorii), care a influențat istoria României, Imperiului Otoman, Poloniei, Ucrainei și Ungariei. Anterior anului 1497, când a dispus de resursele și specialiștii necesari, a ridicat un al treilea zid de incintă înconjurător, cu o grosime de 2 metri, adosat la cel de-al doilea zid ridicat în 1476. Zidul adosat era de formă stelară, fiind sprijinit de 6 contraforturi simple, în stilul unui fort de tip bastion sau fort „stea”, fortificație apărută mai întâi în Italia, în a doua jumătate a sec. XV.
Principalele încăperi din cadrul cetății care pot fi admirate de către vizitatori sunt capela domnească, apartamentul domnesc, monetăria, camera de gardă, pulberăria, pivnița, închisoarea și locul de execuție. De asemenea, există replicile a numeroase arme medievale (tunuri, săbii, securi de luptă, lănci, arcuri și săgeți).
Un alt element de atracție turistică al Cetății de Scaun este Festivalul de artă medievală „Ștefan cel Mare” (ediția a XIII-a în 2019), care se organizează anual aici în luna august, cu participanți din România, Serbia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Republica Moldova. La festival sunt prezentate spectacole de lupte, călărie, tir cu arcul, muzică și ateliere de gastronomie medievală etc.

Interesant în apropiere:

“Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Universității Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020”.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.