Despre proiect

Titlul proiectului: «Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în promovarea obiectelor de patrimoniu istoric și cultural pe teritoriul transfrontalier al României și Ucrainei» – HE-CROSS

COD EMS ENI: 2SOFT / 2.1 / 91.

În cadrul „Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020” Universitatea din Suceava
Stefano cel Mare (USV) (principalul beneficiar) și Ivano-Frankivsk National Technical
Universitatea din Petrol și Gaze (IFNTUOG) (partener) din februarie 2020 implementează Proiectul „Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în promovarea siturilor de patrimoniu istoric și cultural în zona transfrontalieră a României și Ucrainei” – HE-CROSS, Cod EMI ENS 2SOFT / 2.1 / 91.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul total fiind de 454.640,5 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 409.176,5 euro. Proiectul face parte din domeniul prioritar 2.1 al programului – conservarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural.

Obiectivul general:: conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric în zona transfrontalieră româno-ucraineană, sprijinirea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural între comunitățile Județului Suceava și Regiunea Ivano-Frankivsk și creșterea conștientizării importanței acestui patrimoniu în rândul turiștilor.

Echipa Proiectului intenționează să atragă atenția publicului asupra siturilor de patrimoniu istoric și cultural și astfel să contribuie la creșterea potențialului turistic al zonei țintă prin crearea și diseminarea unor produse de informații atractive și relevante, cum ar fi: tururi virtuale 3D ale siturilor reprezentative ale patrimoniului cultural și istoric videoclipuri, publicații în engleză, română și ucraineană, hartă interactivă a obiectelor etc. Rezultatele scanării 3D cu laser vor ajuta la efectuarea cercetărilor și la elaborarea recomandărilor practice pentru conservarea, restaurarea și protejarea siturilor istorice și culturale. Un rezultat important al proiectului va fi spațiul renovat și modern echipat al Muzeului Geologic al Universității Naționale Tehnice de Petrol și Gaz Ivano-Frankivsk, care va permite o mai bună cercetare și activități educaționale și turistice pentru vizitatorii din Ucraina și din străinătate. În plus, muzeul va deveni un centru de învățare și dezvoltare a studenților ambelor
universități.

Grupurile țintă includ reprezentanți ai operatorilor de turism, agenții de turism, centre de informare turistică, studenți.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt membrii comunităților locale de pe ambele părți ale frontierei în zona județului Suceava și regiunea Ivano-Frankivsk, turiștii care vizitează județul Suceava și regiunea Ivano-Frankivsk, operatori turistici, agenții de turism, centre de informare turistică, regionale și mass-media locală.

Rezultatele proiectului pot fi utilizate de un număr mare de instituții (muzee, culturale, religioase, educaționale), autorități publice și guverne locale, ONG-uri, agenții de turism pentru a promova, studia, restaura, îmbunătăți, dezvolta infrastructura istorică și culturală situri de patrimoniu. zona transfrontalieră.

 

DETALII DE CONTACT ALE BENEFICIARILOR:

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Adresa: Str. Universității nr. 13, corp E, etaj 2, 720229-Suceava, România

Coordonatorul proiectului:
Stefan Purici
stefanp@atlas.usv.ro

Managerul proiectului:
Harieta Sabol
harieta@atlas.usv.ro

Universitatea Națională de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk
Adresa: Str. Karpatska nr. 15, 76019-Ivano-Frankivsk, Ucraina

Managerul proiectului:
Mykola Prykhodko
prihodkon@ukr.net

“Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Universității Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020”.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.