Biserica Sfântul Arhanghel Mihail

Descărcați date de scanare 3D cu laser

Biserica Sfântul Arhanghel Mihail, sec. XV-XVI. Număr de patrimoniu 1194. Monument de valoare naţională. Este situată la adresa: localitatea Chesnyky, raionul Rokhatyn.
Cercetătorii propun diferite date referitoare la ctitoria lăcaşului – de la sec. XII până la sec. XVIII. Construcţia se află pe un munte care domină teritoriul localităţii. Arheologii admit că biserica putea fi ridicată, aşa cum des se întâmpla în acea perioadă, pe temelia unui străvechi sanctuar păgân.
Arhitectura originală a edificiului are foarte puţine similitudini în Ucraina. Biserica este înconjurată din toate părţile de contraforturi masive de piatră. În interior se găseşte un iconostas din sec. XVIII. Podeaua pronaosului este acoperită cu plăci de piatră pătrate. Biserica reprezintă un model unic de edificii de cult din piatră, de tip fortificat din sec. XVI, care s-a păstrat până în zilele noastre.

Interesant în apropiere:

“Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Universității Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020”.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.