Biserica catolică a carmeliţilor şi complexul monastic

Descărcați date de scanare 3D cu laser

Biserica catolică a carmeliţilor şi complexul monastic, sec. XVIII. Număr de patrimoniu 1153. Monument de valoare naţională.  Situat la adresa: orașul Bilshivtsi, strada Ivan Franko, nr. 4.
Iniţial, în anul 1624 pe acest loc se găsea o biserică catolică de lemn. Ulterior, această biserică şi mănăstirea au fost împrejmuite cu ziduri de cărămidă. În timpul şi după terminarea bătăliei de la 1655 biserica de lemn şi mănăstirea au fost părăsite. În 1717 aici a început construcţia unei noi biserici catolice din cărămidă. Odată cu biserica au fost ridicate şi chiliile mănăstirii carmeliţilor.
În sec. XVIII-XIX, mănăstirea a fost unul dintre cele mai mari centre catolice de cultură şi învăţământ din Galiţia. Călugării tipăreau cărţi, pictau icoane, îngrijeau bolnavii. Pe lângă mănăstire funcţiona o şcoală în care învăţau şase copile orfane.
Faţadele bisericii catolice sunt decorate cu numeroase firide caracteristice stilului baroc, cornişe ornamentate, vaze modelate. În interiorul ei se mai păstrează urmele unui decor bogat, iar pe pereţi – fragmente de fresce din sec. XVIII.
În sec. XIX mănăstirea carmeliţilor era considerată cea mai mare din Galiţia, fapt atestat în documentele de arhivă din perioada antebelică. Aici se pictau icoane, se tipăreau cărţi, erau ajutoraţi sărmanii şi bolnavii. În anii Primului Război Mondial, prin Bilshivtsi trecea linia frontului, din care cauză complexul monastic a suferit mari distrugeri. După cel de-al Doilea Război Mondial, biserica a încetat să-şi mai îndeplinească funcţia sa spirituală, încăperile ei fiind folosite ca depozit de cereale şi fermă de porci.
În 1990 biserica a fost restituită comunităţii romano-catolice. În prezent, mănăstirea aparţine ordinului Franciscanilor care se ocupă de problema restaurării acestui ansamblu monastic. În timpul săpăturilor arheologice, în jurul edificiului sacru au fost găsite fragmente de ceramică din perioada tripoliană, unelte de cremene din epoca de piatră, precum şi vestigii din epoca bronzului, toate fiind foarte valoroase pentru cercetători. În fiecare vară, la biserică se adună un mare număr de pelerini de rit romano-catolic.

Interesant în apropiere:

“Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Universității Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020”.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.