Mănăstirea Humor

Descărcați date de scanare 3D cu laser

Mănăstirea Humor, cod SV-II-a-A-05570. Monument de valoare internațională cu hramurile Sf. Gheorghe (23 aprilie) și Adormirea Maicii Domnului (15 august), situat în localitatea Mănăstirea Humorului (61 km de Suceava, 37,2 km de Câmpulung Moldovenesc).
„Perlă a iconografiei creștine mondiale” (academician Sorin Dumitrescu), în prezent mănăstire de maici.
Construită în 1530 de către marele logofăt (mare cancelar) Toader Bubuiog (Boboiog), ginere al marelui logofăt Ioan Tăutu (biserica Sf. Nicolae din Bălinești).
Biserica are plan triconc, apropiat de cel al mănăstirii Putna, cu pridvor, pronaos, încăperea mormintelor (deasupra căreia se află camera tezaurului = tainița), naos și altar.
Arhitecții acestei biserici au utilizat, conștient sau inconștient, „secțiunea de aur” sau „numărul de aur” (φ 1,618033) – raportul dintre dimensiunile unei piese de artă sau arhitectură, în construcția sa (observații de teren și măsurători făcute de Adriana Balaban Bara).
Iconostasul bisericii este unul dintre cele mai vechi (secolul XVI) și mai frumoase din România, fiind realizat din lemn sculptat și aurit de sicomor și arțar.

Interesant în apropiere:

“Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Universității Naționale de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020”.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.